Att vara miljöpartist och förespråka kärnkraft är idag en motsägelse

Gröna argument för kärnkraft

Vi har själva gått från att vara motståndare till att se kärnkraft som en nödvändig del i lösningen på klimatfrågan. Här är tre avgörande skäl till varför vi valt att ändra åsikt.

Senaste Nytt

Vi skriver i ny teknik om tyska kolet!
I somras kom beslutet att sälja de tyska kolgruvorna, här skriver vi tillsammans med Micke VK från vänsterpartiet om varför vi tycker det är problematiskt att vi i miljörörelsen hittills hyllat Tyskland som ett grönt föredömme, när de prioriterar kärnkraftsavveckling framför klimatet.
Läs vår debattartikel i ny teknik här

Vill du vara med?

Pratakarnkraft.nu är ett ideellt intitativ för att lyfta kärnkraftsfrågan ur ett klimatperspektiv. Vi som grundat sidan är två studenter med engagemang i miljöfrågor. Men vi vill gärna bli fler!
Om du är aktiv eller sympatiserar med miljörörelsen och vill vara med och stötta vårt initiativ, tveka inte att kontakta oss!

BLOGGENS TEMAN

Vår blogg är uppdelad i tre teman.
Varje tema lyfter ett perspektiv som vi saknar i kärnkraftsdebatten idag.
Vi hoppas kunna vara med och skapa ett bra samtal kring dessa teman inom Miljöpartiet och miljörörelsen i stort.

 • Idag präglas kärnkraftsdebatten av både faktafel och svart-vita- resonemang. Vi tror att samtalsklimatet i kärnkraftsfrågan är en viktig förklaring till detta. Både vi förspråkare och motståndarna till kärnkraft fastnar ofta i nedvärdering av och raljerande över den andra sidan. Därför uppnår vi sällan respektfull och ömsesidig granskning av varandras resonemang. Vi har granskat Miljöpartiets officiella material i kärnkraftsfrågan och funnit flera misstänkta faktafel. Nu behöver vi din hjälp att granska våra slutsatser.
  Läs vår granskning här

 • Sverige har unikt goda förutsättningar för att nå 100% förnybar energiproduktion men eftersom koldioxidututsläppen från förnybara energislag och kärnkraft är likvärdiga skulle en sådan omställning inte ge någon klimatnytta. Om vi vill att Sveriges energipolitik ska göra skillnad för världens klimat då behöver vi satsa på energilösningar som är både globalt skalbara och driver teknikutvecklingen framåt. Vi visar här varför vi tror att en energimix med både förnybart och kärnkraft kan vara en bra investering ur ett globalt klimatperspektiv.
  5 skäl att tänka globalt innan vi handlar lokalt

 • Ta del av teknikutvecklingen

  De reaktorer vi har i Sverige idag ingår i gruppen generation 2 reaktorer. Väljer vi att ersätta våra gamla reaktorer med nya kommer det istället röra sig om generation 3 och på 30 års sikt generation 4 system. För att vi inom miljörörelsen ska kunna ta ett informerat beslut i kärnkraftsfrågan behöver vi förstå vad som skiljer moderna reaktorsystem från de reaktorer som vi 1980 sade nej till. Mycket har hänt sedan 1980. Den kanske allra viktigaste skillnaden är att vi med generation 4 kan använda dagens avfall som bränsle, och samtidigt sänka lagringstiden för en stor del av avfallet från ca 100 000 år till ca 1000 år. Valet att stödja kommersialisering av denna teknik eller ej, kan alltså ha betydelse både för kommande generationer i Sverige och för de globala förutsättningar att nå långsiktigt hållbar CO2-snål energiproduktion.
  Läs vår forskarintervju om nya reaktorsystem här

 • PRATA
  KÄRNKRAFT
  .NU