skapa kärnkraftskoll

Vad är din källa på det?

Grundade beslut kräver noggrann genomgång av tillgängliga fakta, vi tror att vägen dit går genom granskning från olika perepektiv.

Vi har granskat publikationerna “Kärnkraft i klimatkrisens tidevarv” och ”Kärnkraft Klimat” som tillsammans utgör Miljöpartiets officiella material i kärnkraftsfrågan. I det materialet har vi funnit både misstänkta faktafel och svart-vita resonemang utan nyanser. Men vi har tagit ställning för kärnkraft och självklart påverkar det våra slutsatser. Vi ser därför gärna att du granskar oss tillbaka.

VÅR GRANSKNING

av 8 vanliga argument mot kärnkraft


Faktatabbar

För att alla ska kunna ta del av den granskning som förhoppningsvis du och andra besökare av sidan gör, kommer vi givetvis rätta men även publicera de faktafel som våra läsare upptäckt under fliken Faktatabbar.