Faktatabbar

I arbetet med sidan har vi ansträngt oss för att alltid ange tydliga källhänvisningar och välja så trovärdiga och framförallt oberoende källor som möjligt, men när man genomför ett sådant här stort arbete så kommer det uppstå fel.

Förutom att det såklart uppstår direkta slarvfel så visar forskning att starkt engagemang i sakfrågan försämrar individers förmåga att tolka statistik som säger emot deras egen ståndpunkt. Vi tror att de av våra läsare som inte delar vår uppfattning är de bäst lämpade att finna dessa fel och tar därför tacksamt emot tips på där ni anser att vi missuppfattat fakta eller för ett svart-vitt resonemang. Antingen kan ni lägga en kommentar direkt på sidan med det aktuella felet eller mejla oss på:

pratakarnkraft@gmail.com

Vår målsättning är att först och främst rätta alla fel som upptäcks men även publicera dem så att våra läsare kan följa granskningsprocessens framsteg

Faktatabbar våra läsare upptäckt

 • Carl Hellesen som forskar om fjärde generationens kärnkraft granskade såklart innehållet i vårt avsnitt om teknikutveckling. Här är några faktatabbar som han upptäckte att vi gjort:
  Vi skrev:
  “Med Gen-IV-system slipper vi uranbrytning, anrikning och transport av plutonium för bränsle..."
  Carl kommenterade:
  Angående transporter beror det på vilket Gen-IV system man tänker på. För typen Integral fast reactor (som pratas om i filmen Pandora’s Promise) stämmer det. För andra system med centraliserad återvinning stämmer det inte.
  Vi skrev: “Om vi har reaktorer med metaller som kylmedel kan vi bygga dem på platser där man inte kan bygga lättvattenreaktorer, eftersom de inte är beroende av vatten för kylsystemet."
  Carl kommenterade:
  Detta är fel, det kommer fortfarande kräva vatten i sista steget för ånggeneratorn och turbinen. Så det är ingen skillnad där faktiskt.