Svenska kärnkraftverks bidrag till radioaktivitet i Östersjön

På sidan 6 i publikationen Kärnkraft i klimatkrisens tidevarv kan vi läsa följande:

Kärnkraft ger emellertid upphov till utsläpp även under normal drift och Östersjön är som exempel redan ett av världens mest radioaktivt smittade hav.

Som detta påstående är skrivet uppfattas det lätt som att de radioaktiva utsläppen vid normal drift utgör ett miljöhot. Denna bild delas dock inte av Strålsäkerhetsmyndigheten. I en tidningsdebatt på ämnet från 2010 uttalar sig både Mattias Lantz som forskare i exprementell kärnfysik och Ann-Christin Hägg i egenskap av utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Foto: Holger Ellgaard 2011

Ur debatten framkommer att utsläppen från kärnkraftsanläggningar ligger långt under de gränsvärden som finns. Samt att gränsvärdena är satta med god marginal i syfte att skydda människa och miljö från skadliga effekter av strålning.

Vidare framkommer att de mänskligt orsakade radioaktiva utsläppen i Östersjön kommer framförallt från andra källor: Tjernobylolyckan (82%) och kärnvapen- sprängningarna på 1950-60-talen (14%) upparbetningsanläggningarna i Sellafield och La Hague (4 procent). Om 10-20 förväntas därtill nivåerna vara desamma som före olyckan i Tjernobyl eftersom de löpande utsläppen från svenska kärnkraftverken och anläggningen i Studsvik är så låga att de inte nämnvärt påverkar halterna. Värt att notera är även att utsläppen orsakade av människor är mindre än en tredjedel av den radioaktiva dos som naturliga källor ger.

Länkarna till artiklarna som ingick i debatten finner du här:
Debattartiklen som väckte diskussionen: länk här
Mattias Lantz inlägg: länk här
Strålsäkerhetsmyndighetens utredare Ann-Christin Häggs inlägg länk här.

För den på temat intresserade läsaren, som önskar mer vetenskaplig litteratur på området rekommenderar vi denna rapport

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.