Hur blir det med de gröna jobben?

Påstående: Kärnkraft räddar inte jobben

På sidan 8 i publikationen Kärnkraft i klimatkrisens tidevarv kan vi läsa följande:

En närliggande fråga är hur många arbetstillfällen som skapas i energisektorn. Svensk vindenergi menar att vindkraft kan beräknas ge 12 000 nya jobb i Sverige. Statistik visar också tydligt att när anläggningarna väl är byggda skapar vindkraft och andra förnybara energikällor betydligt fler arbetstillfällen för driften än vad kärnkraft gör. År 2002 arbetade 35 000 personer i den tyska kärnkraftsindustrin medan de som var sysselsatta med förnybara energikällor uppgick till 120 000 personer, varav 53 000 i vindkraftsbranschen, trots att de bara stod för en liten del av elproduktionen

Vi kommer inte argumentera emot påståendet att mer förnybara energi har som konsekvens att fler människor kommer behöva jobba med energiproduktion. Vi vill dock lyfta frågan om detta kan anses vara ett argument för förnybar energi?

Om man så som i påståendet ovan antar att mer jobb per producerad kilowattimme är något positivt borde man som en konsekvens också betrakta det som en negativ utveckling ifall någon uppfinner ett vindkraftverk som kräver hälften så mycket underhåll. I förlängningen blir konsekvensen att all energiproduktion bör ske på det sätt som kräver mest mänskligt arbete. En linje vi tror få på allvar skulle skriva under på.

Vi skulle därför vilja se en reflektion kring hur det här argumentet används. Låt oss tänka oss ett scenario där de omvända förhållandena råder. Ett scenario där elproduktion genom kärnkraft kommer kräva mångdubbelt fler anställda, samtidigt som behovet av underhåll vid vindkraftsproduktion sjunker kraftigt, hur skulle vi då välja att se på en sådan utveckling? Om man väljer att se det som ett argument för satsningar på mer kärnkraft då kan man också med ärligt uppsåt använda sig av argumentationen i citatet ovan. Om man tvärtom menar att detta talar emot satsningar på kärnkraft, då tycker vi det är tveksamt att som i argumentationen ovan hävda att mer arbete/producerad TWh per definition är något positivt.

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.