Kärnkraftsfanatism?

I vår granskning av Miljöpartiets officiella material i kärnkraftsfrågan har vi belyst flera faktafel och svart-vita resonemang som vi tycker behöver nyanseras. Men det är givetvis lika allvarligt med lögner som förskönar kärnkraft eller svartmålar förnybar energi. Vi har här sammanställt en lista på argument för kärnkraft respektive mot förnybara energislag som förekommer i debatten och som vi vill ta avstånd från. Att vi valt en lista som format för den här bloggposten är medvetet då en lista enkelt kan utökas med fler punkter.

I normala fall finns ett starkt samband mellan matematiska kunskaper och förmågan att förstå statistik. Men om siffrorna motsäger ens egna ståndpunkter har det visat sig att detta samband försvagas betydligt. Denna effekt blir starkare ju mer engagerade vi är i sakfrågan. Vi är engagerade för kärnkraft och självklart påverkar det våra tolkningar. Därför tar vi tacksamt emot tips om du har exempel på faktafel och svart-vita resonemang som du skulle vilja lägga till på denna lista.

 • Vindkraftverk är dödsmaskiner för fåglar och fladdermöss
  En del förespråkare till kärnkraft framhåller även att vindkraft skulle utgöra en orimliga störning för fåglar och fladdermöss. Vi tycker detta argument är både oärligt och hycklande. Naturvårdsverket har tittat närmare på hur vindkraft påverkar fågellivet och kan konstatera att vindkraft i och för sig beräknas döda ca 36000 fåglar om året, men detta behöver sättas i perspektiv till de 10 miljoner fåglar som våra tamkatter förväntas avrätta per år och jämföras med de 500 000 fåglar som beräknas sluta sina dagar i en fönsterruta varje år. Sällan hör vi hur dessa "fågelvänner" höjer sina rötter för att av avskaffa katter och fönster. Det andra problemet med detta resonemang är att vi kommer behöva både kärnkraft och förnybart om vi ska kunna möta klimatförändringarna vilka är det verkliga och stora hotet mot den biologiska mångfalden.

 • Vissa livscykelanalyser visar att förnybara energislag har högre koldioxidutsläpp per TWh

 • På samma sätt som i resonemanget om antal döda per TWh så ser vi detta resonemang som problematiskt. Då det flyttar fokus från den riktiga skillnaden i koldioxid utsläpp nämligen den mellan fossila bränslen och de övriga. IPCC är tydliga med att stora satsningar på samtliga icke-fossila energislag kommer vara nödvändigt om vi ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

 • Vindkraftverk förfular landskapet
  En det kärnkraftsförespråkare har som huvudargument att vindkraft förfular landskapet. Vi vill tydliggöra att vi inte delar denna syn på vindkraft och tar avstånd från detta "för-argument för kärnkraft.

 • Olikoluoto är ett unikt dyrt och långsamt kärnkraftverksbygge

 • Ibland när den mycket försenade reaktorbygget i Olikoluoto kommer på tal så säger kärnkraftsförespråkare att den reaktorn inte är representativ för kärnkraften i allmänhet. Det är korrekt att byggtiden för likvärdiga reaktorer är mycket kortare i t.ex. Asien men ser vi till Europeiska reaktorbyggen så är inte Olikoluoto unikt, istället kan vi se exakt samma förseningar i t.ex. Flamwille som är ett av de andra pågående Europeiska reaktorbyggena. Vi tycker att det är viktigt att man tar dessa förseningar på högsta allvar, istället för att sopa de Viktigt att ha i åtanke är dock att Olikoluoto inte beräknas (med samtliga förseningar inberäknade) ta längre tid att bygga en likvärdiga vindkraftsprojekt eller vara påtagligt dyrare än jämförbara svenska vindkraftsprojekt

 • Fjärde Generationens kärnkraft löser allt

 • Ibland så framförs det i debatten att fjärde generationens kärnkraft skulle vara den optimala energikällan som helt saknar nackdelar. Detta är såklart en felaktig förenkling. Exempel på fjärde-generationens-kärnkrafts-myter är t.ex. att vi skulle kunna lägga pengarna som finns i kärnavfallsfonden på att bygga generation-iv-system eftersom dessa kan återvinna avfallet så att vi inte behöver något slutförvar. Detta är helt felaktigt och tillbakavisas av både forskare på området och SKB. Oavsett om vi bygger Gen-IV-system eller inte kommer vi behöva det slutförvar som nu planeras. Men fördelen är att detta slutförvar kan räcka till energiproduktion i mer än 1000 år istället för bara ca 50 år. Läs mer om vilka möjligheter och utmaningar det finns med generation 4 system här.