om oss

Pratakarnkraft.nu är ett ideellt intitativ för att lyfta kärnkraftsfrågan ur ett klimatperspektiv.
Vi som startat sidan är två studenter med engagemang i miljöfrågor. Här presenterar vi kort oss och det engagemang vi har och har haft inom Miljöpartiet.

Vide Karlsson

Student i datateknik

Elias Rosell

Student i geovetenskap


Vide Karlsson


Jag heter Vide och är miljöpartist sen ca 10 år tillbaka.

Mitt engagemang i partiet har framförallt varit i form av olika typer av opinionsbildande arbete så som demonstrationer och valarbete. Men vid några tillfällen har jag även deltagit i riksarranagemang så som riksårsmöten för grön ungdom, varit representant för grön ungdom på kongressen och drivit och skrivit motioner på dessa.

Efter att jag flyttade från Uppsala till Stockholm och började studera på KTH för fyra år sen har dock datalogi-studierna och annat ideellt engagemang tagit upp den största delen av min tid. Därför har det varit svårt att hinna med att vara även partipolitiskt aktiv.

Men för ungefär ett år sedan tog jag beslutet att försöka bygga den här hemsidan. Ett beslut som hade växt fram under ungefär ett år. Det år då jag själv svängde från att vara kärnkraftsmotståndare till kärnkraftsförespråkare. I processen där jag själv bytte åsikt hade jag börjat granska debattmaterial från båda sidor i kärnkraftsfrågan och det var frustrerande.

Det var frustrerarande att granska miljöpartiets material och upptäcka att texter som jag för några år sedan hade litat på innehöll direkta faktafel och svart-vita-resonemang. Fel som vi hade kunnat undvika om vi hade haft en konstruktiv granskning av någon som inte delade vår åsikt.

Det samma visade sig dock också gälla för mycket av förespråkarnas material. Kärnkratsförespråkande miljövänner visade sig i många fall vara både klimatskeptiker och fundamentalistiska motståndare till förnybara energislag. Jag ville därför bygga en sida som tydligt visar hur man som grön kan välja att förespråka kärnkaft tillsammans med förnybart. Mitt mål med sidan har även varit att skapa en plattform som granskar miljöpartiets material i kärnkraftsfrågan men som också är öppen för granskning tillbaka.


Elias Rosell


Jag heter Elias och håller på att avsluta mina studier i geovetenskap och är i övrigt ideell miljöskribent.

Jag var medlem i Miljöpartiet från 2004 fram till 2014, men röstade ändå på Miljöpartiet i senaste valet. Jag har bland annat jobbat tre år som kommunalrådssekretarare för Miljöpartiet, suttit i kommunfullmäktige i Södertälje, varit väldigt engagerad i valrörelserna 2006 & 2010 och åkt på många kongresser.

Jag började tvivla på mitt kärnkraftsmotstånd efter att jag flyttat till Uppsala och bland annat läste en kurs i energikunskap. Då upptäcke jag att det fanns relevanta faktauppgifter ( som exempelviss att IPCC säger att kärnkraft troligen kommer att behövas i en fossilfri värld och att vattenkraftsolyckan Banqiao/Shimantam i Kina hade många fler dödoffer än Tjernobyl) som jag aldrig hörde nämnas i diskussionen inom Miljöpartiet eller i Miljöpartiets argumentation Det fick mig att undra om det fanns mer relevanta faktauppgifter som jag inte visste om och den processen ledde till att jag övergav mitt tidigare kärnkraftsmotstånd.

Med detta sagt så vill jag säga att jag absolut inte tror att en viss ensidighet i valet av faktauppgifter är något som bara utmärker Miljöpartiet, utan nog gäller för de flesta partier och intresseorganisationer och särskilt i så polariserade frågor som kärnkraftsfrågan.

Det var bland annat kärnkraftsfrågan som låg bakom mitt beslut att lämna partiet. I samband med föra valrörelsen kände jag att det inte fanns något parti som jag höll med tillräckligt mycket för att vara medlem i och att skulle vara skönt att stå utanför partipolitiken och kunna vara mer oberoende. Därför gick jag då ut ur miljöpartiet.

Jag hoppas att detta projekt kan vara med och föra fram relevanta perspektiv och faktauppgifter i kärnkraftsdebatten.